תנאי שימוש - דיירקט פיקס

לקוח יקר 


דיירקט פיקס מודים לך שבחרת בנו.

האחריות הינה ל 90 ימים מרגע התיקון, האחריות בתוקף בצירוף הקבלה.

האחריות אינה בתוקף במקרים הבאים :

א. מעשה זדון או רשלנות הלקוח

ב. כוח עליון לרבות שריפה,מים,נוזלים, כניסות גוף זר וכו...

ג. שריטה , מכה,שבר פנימי או חיצוני מכל סוג.

ד. חדירת נוזלים , סימני רטיבות במכשיר.

ה. תיקון המכשיר שלא על די החברה.


מכשיר שטופל במעבדה חיצונית לרבות דיירקט פיקס מאבד את אחריות היצרן המקורי.

טרם מסירת המכשיר לתיקון יש לדאוג לגיבוי המידע שבו, אין אחריות לאובדן מידע השמור במכשיר.  

החברה אינה אחראית על החומר המצוי במכשיר. או על גיבוי החומר שבו. האחריות היא על הלקוח בלבד.

על הוראות כתב אחריות זה יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד ותוקפו בתחומי מדינת ישראל בלבד.

סממכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לכתב התחייבות זה הינה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.